تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰:۱۳, ۹ آذر ۱۳۹۴

تسهیل فعالیت استادان دانشگاه امیرکبیر در طرح های تحقیقاتی صنعتی

تسهیل فعالیت استادان دانشگاه امیرکبیر در طرح های تحقیقاتی صنعتی

اعتدال : به گزارش گروه علمی ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 'مالک نادری' در مراسم معارفه خود و تودیع مدیرکل سابق ارتباط با صنعت این دانشگاه گفت: درحال حاضر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارتباط بسیار خوبی با صنایع مختلف کشور دارد.
وی افزود: در حوزه های پژوهشی و ارتباط صنعت با دانشگاه امیرکبیر، برنامه ریزی های بسیار مطلوبی انجام شده که باید این ساختار همچنان حفظ و روان تر از گذشته دنبال شود.
مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: برای تسهیل روند ارتباط دانشگاه با صنعت باید بستری فراهم کنیم که اعضای هیات علمی دغدغه های اجرایی در زمینه طرح های پژوهشی نداشته باشند و بتوانند طرح های تحقیقاتی صنعتی را در دانشگاه اجرا کنند.
نادری به ظرفیت عظیم دانشجویان نیز اشاره و بر لزوم بهره گیری از این ظرفیت در پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی و فناوری تاکید کرد.
وی بیان کرد: برای حفظ ارتباط صنعت و دانشگاه باید ارتباط معناداری میان دانشگاه و صنعت وجود داشته باشد چراکه در پروژه هایی که صنعت همراه با دانشگاه در آن قدم برداشته است به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم.
معاون پژوهشی دانشگاه امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: این دانشگاه جزو دانشگاه های بزرگ صنعتی کشور است که از میان 500 عضو هیات علمی آن حدود 10 درصد در دیگر نهادها و سازمان های کشور مامور هستند.
مسعود برومند، توسعه تیم پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را ضروری دانست و گفت: معتقدیم تنها با فعالیت معاونان پژوهشی دانشکده ها نمی توان به اهداف موردنظر دست یافت بلکه باید با ورود دانشجویان و اساتید به این زمینه بستر فعالیت ها را توسعه دهیم.
در این مراسم از خدمات 'فرهاد شریف' مدیرکل سابق ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر قدردانی شد.
علمی**1055**1834