معنی کلمه آب_آهن

( اسم ) آبی که دارای املاح آهن باشد دار . یا جوشان . گازدار .