معنی کلمه Yachting

قایق‌ رانی‌، مسافرت‌ با قایق‌ تفریحی‌.