معنی کلمه AGG

عبارت کامل: Asociación de Gerentes de Guatemala
موضوع: سازمانی
کانون مدیران در گواتمالا