معنی کلمه AFM

عبارت کامل: Atomic Force Microscope
موضوع: علمی
میکروسکوپ نیروی اتمی یا میکروسکوپ نیروی پویشی در سال ۱۹۸۶ توسط کوئِیْت، بنینگ و گربر اختراع شد.

مانند تمام میکروسکوپ های پراب پویشی دیگر، از یک پراب (probe) تیز که بر روی سطح نمونهٔ تحت بررسی حرکت می کند، استفاده می کند.