معنی کلمه ADSIB

عبارت کامل: Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
موضوع: سازمانی
آژانس توسعه جامعه اطلاعاتی (به اختصار ) یک آژانس دولتی بولیوی می باشد که با ترویج سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در محدوده هایی چون سلامت الکترونیک, آموزش الکترونیک, تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک فعالیت می کند.

همچنین این آژانس مدیر دامنه سطح بالای کد کشوری ‎.bo نیز می باشد.