معنی کلمه ADF

عبارت کامل: Automatic Document Feeder
موضوع: کامپیوتر
آدی اف که مختصر شده است به معنی این است که کاغذ به صورت خودکار به وسیله دستگاه، برای چاپ در طرف دیگر (طرف دوم) برگردانده شود این اصطلاح در دستگاه های فتوکپی و چاپگر رایانه (Printer) کاربرد دارد.