معنی کلمه AAC

عبارت کامل: Advanced Audio Codings
موضوع: کامپیوتر
یک نوع فرمت فایل های صوتی می باشد که عموماً در اینترنت از آن استفاده می شود و تقریباً یک نوع جایگزین برای فایل های MP3 می باشد که در عین حال کیفیت بالا و حجم کمی دارد انواع جدید آن + و ++ می باشد.