معنی کلمه 4G

عبارت کامل: 4th Generation
موضوع: موبایل
نسل چهارم گوشی های موبایل، با قابلیت خیلی بالای انتقال اطلاعات