معنی کلمه 3GP

عبارت کامل: Third Generation Partnership
موضوع: موبایل
سه جی پی یا تری جی پی، () یکی از قالب پرونده ها در رایانه و چند رسانه ای که به صورت تصویری و مخصوص گوشی تلفن همراه می باشد. سه جی پی یک نخسهٔ ساده شدهٔ ام پی چهار (به انگلیسی: MP4) می باشد و به دلیل حجم کم مخصوص تبادل بین گوشی های همراه است. این نام کوتاه شدهٔ Third Generation Partnership Project است.