معنی کلمه Haberdashery

خرازی‌ فروشی‌، مغازه‌ ملبوس‌ مردانه‌.